קידום רגיל

קידום רגיל עם סופר לייק 10 פוסטים בחודש

100 סופר לייק לכל פוסט . סה"כ 1.000 סופר לייק

50 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 500 לייקים מפרופילים ישראליים

3.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 30.000 נעילות / חשיפות בטופ

12.500 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 2 סרטונים בחודש . סה"כ 25.000 צפיות עם נעילות

4 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 40 תגובות

20 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 200 עוקבים מפרופילים ישראלים.

ש"ח + מע"מ

399

קידום רגיל עם סופר לייק 12 פוסטים בחודש

100 סופר לייק לכל פוסט . סה"כ 1.200 סופר לייק

50 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 600 לייקים מפרופילים ישראליים

3.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 36.000 נעילות / חשיפות בטופ

13.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 4 סרטונים בחודש . סה"כ 26.000 צפיות עם נעילות

4 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 48 תגובות

20 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 240 עוקבים מפרופילים ישראלים.

ש"ח + מע"מ

459

קידום רגיל עם מגה לייק 10 פוסטים בחודש

100 מגה לייק לכל פוסט . סה"כ 1.000 מגה לייק

50 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 500 לייקים מפרופילים ישראליים

3.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 30.000 נעילות / חשיפות בטופ

12.500 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 2 סרטונים בחודש . סה"כ 25.000 צפיות עם נעילות

4 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 40 תגובות

20 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 200 עוקבים מפרופילים ישראלים.

ש"ח + מע"מ

415

קידום רגיל עם מגה לייק 12 פוסטים בחודש

100 מגה לייק לכל פוסט . סה"כ 1.200 מגה לייק

50 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 600 לייקים מפרופילים ישראליים

3.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 36.000 נעילות / חשיפות בטופ

13.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 4 סרטונים בחודש . סה"כ 26.000 צפיות עם נעילות

4 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 48 תגובות

20 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 240 עוקבים מפרופילים ישראלים.

ש"ח + מע"מ

494

קידום זהב

קידום רגיל עם סופר לייק 10 פוסטים בחודש

200 סופר לייק לכל פוסט . סה"כ 2.000 סופר לייק

100 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 1.000 לייקים מפרופילים ישראליים

5.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 50.000 נעילות / חשיפות בטופ

15.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 2 סרטונים בחודש . סה"כ 30.000 צפיות עם נעילות

6 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 60 תגובות

50 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 500 עוקבים מפרופילים ישראלים.

ש"ח + מע"מ

699

קידום רגיל עם סופר לייק 12 פוסטים בחודש

200 סופר לייק לכל פוסט . סה"כ 2.400 סופר לייק

100 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 1.200 לייקים מפרופילים ישראליים

3.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 60.000 נעילות / חשיפות בטופ

15.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 4 סרטונים בחודש . סה"כ 45.000 צפיות עם נעילות

6 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 72 תגובות

50 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 600 עוקבים מפרופילים ישראלים.

ש"ח + מע"מ

844

קידום רגיל עם מגה לייק 10 פוסטים בחודש

200 מגה לייק לכל פוסט . סה"כ 2.000 מגה לייק

100 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 1.000 לייקים מפרופילים ישראליים

5.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 50.000 נעילות / חשיפות בטופ

15.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 2 סרטונים בחודש . סה"כ 30.000 צפיות עם נעילות

6 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 60 תגובות

50 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 500 עוקבים מפרופילים ישראלים.

ש"ח + מע"מ

733

קידום רגיל עם מגה לייק 10 פוסטים בחודש

200 מגה לייק לכל פוסט . סה"כ 2.400 מגה לייק

100 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 1.200 לייקים מפרופילים ישראליים

5.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 60.000 נעילות / חשיפות בטופ

15.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 4 סרטונים בחודש . סה"כ 45.000 צפיות עם נעילות

6 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 72 תגובות

50 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 600 עוקבים מפרופילים ישראלים.

ש"ח + מע"מ

879

קידום יהלום

קידום רגיל עם סופר לייק 10 פוסטים בחודש

400 סופר לייק לכל פוסט . סה"כ 4.000 סופר לייק

150 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 1.500 לייקים מפרופילים ישראליים

7.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 70.000 נעילות / חשיפות בטופ

19.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 2 סרטונים בחודש . סה"כ 38.000 צפיות עם נעילות

8 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 80 תגובות

100 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 1000 עוקבים מפרופילים ישראלים.

1074

ש"ח + מע"מ

קידום רגיל עם סופר לייק 10 פוסטים בחודש

400 סופר לייק לכל פוסט . סה"כ 4.800 סופר לייק

150 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 1.800 לייקים מפרופילים ישראליים

7.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 84.000 נעילות / חשיפות בטופ

19.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 4 סרטונים בחודש . סה"כ 57.000 צפיות עם נעילות

8 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 96 תגובות

100 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 1.200 עוקבים מפרופילים ישראלים.

1299

ש"ח + מע"מ

קידום רגיל עם מגה לייק 10 פוסטים בחודש

400 מגה לייק לכל פוסט . סה"כ 4.000 מגה לייק

150 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 1.500 לייקים מפרופילים ישראליים

7.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 70.000 נעילות / חשיפות בטופ

19.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 2 סרטונים בחודש . סה"כ 38.000 צפיות עם נעילות

8 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 80 תגובות

100 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 1000 עוקבים מפרופילים ישראלים.

1141

ש"ח + מע"מ

קידום רגיל עם מגה לייק 10 פוסטים בחודש

400 מגה לייק לכל פוסט . סה"כ 4.800 מגה לייק

150 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 1.800 לייקים מפרופילים ישראליים

7.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 84.000 נעילות / חשיפות בטופ

19.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 4 סרטונים בחודש . סה"כ 57.000 צפיות עם נעילות

8 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 96 תגובות

100 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 1.200 עוקבים מפרופילים ישראלים.

1379

ש"ח + מע"מ

קידום פלטין

קידום רגיל עם סופר לייק 10 פוסטים בחודש

600 סופר לייק לכל פוסט . סה"כ 6.000 סופר לייק

200 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 2.000 לייקים מפרופילים ישראליים

8.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 80.000 נעילות / חשיפות בטופ

25.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 2 סרטונים בחודש . סה"כ 50.000 צפיות עם נעילות

12 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 120 תגובות

150 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 1.500 עוקבים מפרופילים ישראלים.

1399

ש"ח + מע"מ

קידום רגיל עם סופר לייק 10 פוסטים בחודש

600 סופר לייק לכל פוסט . סה"כ 7.200 סופר לייק

200 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 2.400 לייקים מפרופילים ישראליים

8.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 96.000 נעילות / חשיפות בטופ

25.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 4 סרטונים בחודש . סה"כ 75.000 צפיות עם נעילות

12 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 144 תגובות

150 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 1.800 עוקבים מפרופילים ישראלים.

1689

ש"ח + מע"מ

קידום רגיל עם מגה לייק 10 פוסטים בחודש

600 מגה לייק לכל פוסט . סה"כ 6.000 מגה לייק

200 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 2.000 לייקים מפרופילים ישראליים

8.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 80.000 נעילות / חשיפות בטופ

25.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 2 סרטונים בחודש . סה"כ 50.000 צפיות עם נעילות

12 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 120 תגובות

150 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 1.500 עוקבים מפרופילים ישראלים.

1499

ש"ח + מע"מ

קידום רגיל עם מגה לייק 10 פוסטים בחודש

600 מגה לייק לכל פוסט . סה"כ 7.200 מגה לייק

200 לייק ישראלי לכל פוסט . סה"כ 2.400 לייקים מפרופילים ישראליים

8.000 נעילות/ חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 96.000 נעילות / חשיפות בטופ

25.000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . 4 סרטונים בחודש . סה"כ 75.000 צפיות עם נעילות

12 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לכל פוסט. סה"כ 144 תגובות

150 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר כל פוסט. סה"כ 1.800 עוקבים מפרופילים ישראלים.

1810

ש"ח + מע"מ

קידום , פרסום והפצה

100 סופר לייק לפוסט.

50 לייק ישראלי.
10,000 נעילות / חשיפות בטופ לפוסט.

12,000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ. 

20 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר קידום הפוסט.

4 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לפוסט.

1 פרסום של הפוסט בפרופיל ישראלי.

100 שליחת הפוסט בהודעות. 

200 סייב / "שמור" של הפוסט

119

ש"ח + מע"מ

100 סופר לייק לכל פוסט. סה"כ 1,000 סופר לייק.

50 לייק ישראלי לכל פוסט. סה"כ 500 לייק ישראלי.

10,000 נעילות / חשיפות בטופ לכל פוסט. סה"כ 100,000 נעילות / חשיפות בטופ.

12,000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ . מקסימום 2 סרטונים, לכל סרטון 12 אלף צפיות עם נעילות / חשיפות.

20 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר קידום הפוסט. סה"כ 200 עוקבים מפרופילים ישראליים.

4 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לפוסט. סה"כ 40 תגובות מפרופילים ישראליים.

1 פרסום של הפוסט בפרופיל ישראלי. פרסום ב-BIO בפרופיל ישראלי עם הפנייה לעסק שלך , סטורי והיי לייט.

100 שליחת הפוסט בהודעות. סה"כ 1,000 שליחת הפוסט בהודעות.

200 סייב / "שמור" של הפוסט. סה"כ 2,000 סייב / "שמור".

1090

ש"ח + מע"מ

200 מגה לייק לפוסט

100 לייק ישראלי לפוסט

25,000 נעילות / חשיפות בטופ לפוסט

25,000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ 

50 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר קידום הפוסט.

10 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לפוסט.

3 פרסומים של הפוסט בפרופיל ישראלי

200 שליחת הפוסט בהודעות 

500 סייב / "שמור" של הפוסט

235

ש"ח + מע"מ

200 מגה לייק לפוסט. סה"כ 2,400 מגה לייק.

100 לייק ישראלי לפוסט. סה"כ 1,200 לייק ישראלי.

25,000 נעילות / חשיפות בטופ לפוסט. סה"כ 300,000 נעילות / חשיפות בטופ.

25,000 צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ. מקסימום 3 סרטונים , לכל סרטון 25 אלף צפיות עם נעילות / חשיפות בטופ.

50 עוקבים מפרופילים ישראליים לאחר קידום הפוסט. סה"כ 600 עוקבים מפרופילים ישראליים.

10 תגובות בעברית מפרופילים ישראליים לפוסט. סה"כ 120 תגובות מפרופילים ישראליים.

3 פרסומים של הפוסט בפרופיל ישראלי. בנוסף פרסום ב-BIO ב-3 פרופילים ישראליים עם הפנייה לעסק שלך , סטורי והיי לייט בכל שלושת הפרופילים.

200 שליחת הפוסט בהודעות. סה"כ 2,400 שליחת הפוסט בהודעות.

500 סייב / "שמור" של הפוסט. סה"כ 600 סייב / "שמור" של הפוסט.

2699

ש"ח + מע"מ