תגובות לתמונות באינסטגרם

תגובות לתמונות

התגובות לתמונות הם משתמשים אמיתיים מחו"ל. (ישנה אפשרות לרכוש תגובות גם מפרופילים מישראל). לפני שרוכשים תגובות לתמונות באינסטגרם שלכם בעיקר שמדובר  עמוד עסקי רצוי לקחת בחשבון את שיטת  " שש-חמש" ללייקים לתמונות ולתגובות בתמונות
שיטת "שש - חמש" היא כמות הלייקים והתגבות לכל תמונה ביחס למספר העוקבים
בעמוד עסקי באינסטגרם  רצוי מאוד שכל תמונה יהיה לה כ-6% לייקים ממספר העוקבים  וכ-5% תגובות ביחס לכמות הלייקים
כלומר , נניח יש לך בעמוד 100 אלף עוקבים רצוי מאוד , לפי שיטת "שש-חמש" , כ-6 אלף לייקים (6% מתוך מאה אלף הינו 6 אלף) ומספר התגובות יעמוד על 300 תגובות (5% מתוך 6 אלף) ביחס למספר הלייקים
מחירון

אספקה ברב המקרים הינה מיידית בהתאם לעומס בשרתים של החברה ועד כ 48 שעות